Language: 简体中文 English
您现在的位置: 首页 > 继教学分下载方法

继教学分下载方法

                                            中华医学会第27次全国麻醉学术年会(2019)学分下载操作说明

1、登录中华医学会国家级学员证书查询:https://edu.cma.org.cn/cma-edu/search.service?id=3
2、如下图所示:年度选择:2019;项目编号:2019-04-11-202(国),点击查询;

3、点击“学员证书查询”按钮,进入学员证书查询界面;

 4、输入“姓名”后,点击“查询”按钮;

5、出现个人信息界面,按照要求操作,然后点击“打印证书”按钮,即可自行打印学分证书。